RTG

  • Przychodnia Weterynaryjna Ryś
    ul. Podgórna 5, Piła

  • Badanie radiologiczne

    Wykonywanie badań RTG od zawsze jest podstawową metodą oceny układu kostnego ale nie tylko. Coraz bardziej dokładny sprzęt umożliwia obrazowanie narządów wewnętrznych np. układu pokarmowego i krążeniowo-oddechowego. Posiadamy radiografię bezpośrednią dostosowaną zarówno do zwierząt o niewielkich rozmiarach (kawia domowa, kot) jak i psów dużych ras.

    Aby zminimalizować stres zwierzęcia i uzyskać precyzyjne ujęcia, preferujemy poddanie pacjenta delikatnemu uspokojeniu farmakologicznemu. Kwalifikacja do takiej procedury obejmuje badanie kliniczne, ocenę stanu ogólnego i wydolność krążeniową, a jeśli istnieje taka potrzeba to także wykonanie badań krwi i ECHO serca.